L'EQUIP

Olga Tubau Martínez / Socia

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiada des de l’any 1985 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Idiomes: castellà, català i francès

Màster en Dret Penal i Ciències Penals pel Departament de Dret Penal de la Universitat de Barcelona

Ha estat membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona i vicepresidenta de la Secció de Dret Penal del Col·legi d’Advocats de Barcelona, on també ha impartit classe

Professora de Dret Penal de l’Institut Superior de Dret i Economia, ISDE (seu de Barcelona)

AMPLIAR

Ha estat ponent en les conferències i els cursos següents: 

Jornades sobre el Torn d’Ofici i l’Assistència Jurídica Gratuïta. Col·legi d’Advocats de Barcelona, febrer de 1993

Taula rodona «Periodistes, jutges i advocats... Una relació impossible?». Associació Catalana de Juristes Demòcrates, maig de 1997

Imparteix classes de Dret Penal i Dret Processal Penal a l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) des de 1997

«L’advocat defensor en Dret Penal. Delicte i justícia». Col·legi Major Sant Jordi. Universitat de Barcelona, desembre de 1998

«Dona i Llei = Justícia?». Fòrum Interdisciplinari sobre la Violència contra la Dona. Col·legi d’Advocats de Barcelona, abril de 1998

V Congrés d’Estudiants de Dret Penal. Delictes contra el medi ambient, abril de 1998

«La instrucción en el Proceso Penal». Jueces para la Democracia, juny de 1999

Curs de Procediment Abreujat. L’arxiu i el sobreseïment provisional. Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2000

«Drets penals i moviments socials». Comissió de Defensa dels Drets de la Persona. Col·legi d’Advocats de Barcelona, abril de 2000

«Llargues condemnes i article 25 de la Constitució». Col·legi d’Advocats de Barcelona, setembre de 2001

«La funció jurisdiccional». Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia. Col·legi d’Advocats de Barcelona, desembre de 2002

«La dona en la justícia actual». Setmana de la Dona. Facultat de Dret. Universitat Pompeu Fabra, abril de 2003

«El modelo constitucional de selección y formación judicial». Asociación Judicial Francisco de Vitoria, març de 2003

«Incidència de la Llei 28/220 de 24 d’octubre en processos de família». Secció de Dret Matrimonial. Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2003

Jornades sobre la Situació Actual en l’Àmbit Penitenciari. Col·legi d’Advocats de Barcelona, maig de 2004

«La violència domèstica». Fòrum Jurídic del Col·legi d’Advocats de Barcelona, maig de 2004

Jornades sobre la Reforma del Codi Penal, la Presó Provisional i l’Execució de Penes. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i Consell General del Poder Judicial, octubre de 2004

«El Judici Oral». Curs de Procediment Abreujat. Col·legi d’Advocats de Barcelona, abril de 2005

«La llei integral contra la violència de gènere». Facultat de Dret. Universitat Pompeu Fabra, març de 2005

Seminari de formació complementària «Inmediación y Oralidad». Consell General del Poder Judicial, maig de 2005

Curs sobre violència domèstica. Consell de Col·legis de Catalunya, octubre de 2005

Jornada sobre la Llei de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Col·legi d’Advocats de Barcelona, octubre de 2005

Jornada sobre el Llibre Verd de l’Administració de Justícia. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 9 de novembre de 2005

Curs de Procediment Abreujat. Col·legi d’Advocats de Barcelona, edicions de 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009

Curs de prova en el Procés Penal. Col·legi d’Advocats de Barcelona, edició de 2006

Curs sobre imprudència mèdica. Consell de Col·legis de Catalunya, gener de 2006

Participant al grup de treball sobre l’estudi de les competències professionals dels jutges de 1a instància i instrucció. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, maig de 2006

Curs de Tribunal del Jurat. Col·legi d’Advocats de Barcelona, edició de 2007

Màster en Advocacia Penal. Col·legi d’Advocats de Barcelona, cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011

Membre de la Taula Cívica Penitenciària de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Curs «Publicidad y dirección del juicio oral» del programa de formació contínua de jutges i magistrats organitzat pel Consell General del Poder Judicial, abril de 2011 i abril de 2012

Curs d’especialització en Dret Penal Econòmic. Universitat Abat Oliba CEU, juny de 2012 i abril de 2013

Jornada «La Reforma Penal y la implantación de medidas efectivas de control interno» organitzada per Mazars. Madrid, novembre de 2011

«Els delictes d’odi i discriminació: un debat multidisciplinari». Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, desembre de 2011

Curs sobre el Recurs de Cassació Penal. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, febrer de 2012

Publicacions:

  • - Los ciudadanos y la ley penal (Plaza y Janés Editores)
  • - Coautora de Mujer y derecho penal (Editorial Tirant lo Blanch)
  • - Ha col·laborat amb La Vanguardia i el diari Ara amb articles de contingut jurídic
REDUIR
Lydia Lajara Fernández / Socia

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiada des de l’any 1993 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Vocal de la Secció de Dret Penal del Col·legi d’Advocats de Barcelona (2000-2004)

Coordinadora del Màster en Dret Penal del Campus de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011)

Professora de Dret Penal de l’Institut Superior de Dret i Economia, ISDE (seu de Barcelona)

Ha impartit classes de Dret Penal, part general, a la Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba de Barcelona

AMPLIAR

Ha estat ponent als cursos següents:

Curs de Procediment Abreujat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (edicions de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2012)

Curs del Tribunal del Jurat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (edició de 2007)

Màster en Advocacia Penal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (cursos de 2008 a 2011)

Participació en diversos «Cafès Criminals» organitzats per la Secció de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Publicacions:

  • - Article sobre l’execució en el procés penal a la Revista Jurídica de Catalunya
  • - Ha col·laborat amb el diari La Vanguardia de Barcelona
REDUIR
Carlos Echavarri Paniagua / SOCI

Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliba de Barcelona

Col·legiat des de l'any 2001 a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Idiomes: castellà, català i anglès

Màster en Pràctica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Membre de la Secció de Dret Penal del Col·legi d'Advocats de Barcelona, on també ha impartit classe (de 2010 a 2013)

Professor de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

AMPLIAR

Ha estat ponent en conferències i cursos penals de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

  •     - Reforma del Codi Penal
  •     - Blanqueig de capitals
  •     - Revelació de secrets

Publicacions

Món Jurídic

Col·laboracions puntuals a Catalunya Ràdio

 

REDUIR
Beatriz Montoya Moya

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiada des de l'any 2010 a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Màster en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra

AMPLIAR

Vicepresidenta d'AINED (Associació Interuniversitària d'Estudiants de Dret Penal i Ciències Penals), dedicada a l'organització del Congrés Anual d'Estudiants de Dret Penal i Ciències Penals de la Universitat de Barcelona. Període de 2008 a 201

 

REDUIR
María Moreno Vera

Llicenciada en Dret per la Universitat de Sevilla (2009)

Col·legiada núm. 39.961 de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Col·laboradora online del despatx italià de Valentina Sanzone (Via G. A. Guattani, 8 - 00161 Roma)

Col·laboradora de l'equip de dones d'Amnistia Internacional

AMPLIAR

Últims cursos:

Actualitat teòrica i pràctica en delictes informàtics (impartit per la UOC)

VI Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal. Compliment de penes privatives de llibertat a l’estranger

Aspectes discutibles del delicte fiscal: imprescriptibilitat i connexió amb el delicte de blanqueig

REDUIR
Ramon Muns Tubau

Graduado en Derecho por la Universidad de Barcelona

Colegiado desde el año 2016 en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

Idiomas: español, catalán e inglés

Máster en Abogacía por la Universidad Oberta de Catalunya

AMPLIAR
M. Ángeles Jover Esteban

Secretaria, Administració i Comptabilitat.