EL DESPATX

FILOSOFIA

Tubau & Lajara & Echavarri, Abogados Penalistas, és un despatx dedicat exclusivament al dret penal que presta assessorament a persones físiques i jurídiques i exerceix la defensa dels seus interessos davant dels tribunals, tant si es troben en situació d’imputació com si volen exercitar accions penals i civils en qualitat d’acusació particular.

La llarga trajectòria professional dels advocats que integren la firma els ha permès adquirir una consolidada experiència en els àmbits més diversos del dret penal, amb la participació en procediments per delictes de «dret penal tradicional» (delictes contra la vida, contra la integritat física, contra l’honor, contra el patrimoni...) així com en d’altres de vinculats al sector empresarial, societari, tributari i a la funció pública.

Conscient de la transcendència que té per a les persones la implicació en un procediment penal, el despatx, juntament amb una tasca jurídica de màxima qualitat, ofereix als seus clients una atenció permanent i contínua, i un contacte personal i directe amb el seu advocat, amb l’objectiu que el client no només conegui puntualment l’evolució del procediment penal que l’afecta, sinó que pugui, a més, plantejar-li els seus dubtes i preocupacions.

Paral·lelament a la tasca d’assessorament, a la defensa judicial i extrajudicial —de caràcter preventiu o tendent a arribar a un acord—, els membres de Tubau & Lajara & Echavarri col·laboren amb diverses institucions (col·legis d’advocats, Consell General del Poder Judicial, Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat, centres de formació jurídica, etc.), hi imparteixen classes i participen en diferents cursos, conferències i màsters de Dret Penal, Processal Penal i Constitucional.